Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

 • Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals kerst, Suikerfeest en Sinterklaas.
De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 25,-. Voor deelname aan kamp en excursies vragen we een bijdrage. Voor leerlingen die in het tweede leerjaar van havo-tl zitten en op kamp gaan, vragen we € 150,-. Voor leerlingen die in havo 3 zitten en op excursie gaan, vragen we € 375,-. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.
 
U kunt het bedrag vrijwillig overmaken op rekeningnummer
NL92 RABO 0114 9270 06 t.n.v. Briant College te Arnhem, onder vermelding van het schooljaar en de NAAM van uw zoon/dochter.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)