Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overig Personeel

 • Als uw zoon/dochter behoefte heeft aan extra begeleiding of ondersteuning, kunnen we een beroep doen op een aantal specialisten.
De Commissie van Begeleiding (CvB) beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding. Als uw zoon/dochter in aanmerking komt voor extra begeleiding, laat de specialist u weten wanneer hiermee wordt gestart. Met vragen kunt u altijd bij de specialist terecht.

Gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundigen (psychologen en/of orthopedagogen) onderzoeken welke aanpak werkt voor welke leerlingen en adviseren de leraren hierover.

Intern begeleider

De intern begeleider doet onderzoek en houdt toezicht op de didactische ontwikkeling.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker kan ingezet worden bij vragen vanuit de school of van de ouders over het functioneren van de leerling thuis. In veel gevallen wordt u geadviseerd zich tot een particulier therapeut of hulpverlener te wenden.

Schoolarts

De schoolarts onderzoekt de leerlingen één keer per twee jaar.

Ambulante begeleiding

Onze ambulante begeleiders begeleiden leerlingen met gedrags- en/ of psychiatrische problematiek in het reguliere basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo in de regio Arnhem, Ede-Wageningen, de Liemers en Betuwe.
T 026 - 365 03 12

de school

:

Help (nieuw venster)