Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

de school

 • Briant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Naast havo-onderwijs bieden we vmbo-onderwijs. Daarin bieden we de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.

Ons onderwijs en onze begeleiding hebben als doel om de leerlingen op te leiden voor een diploma, hen voor te bereiden op vervolgonderwijs en op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. We kijken daarbij altijd op een positieve manier naar onze leerlingen en hun mogelijkheden. Naast het reguliere lesprogramma is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de studievaardigheden.

Schoolnaam

Briant laat zien waar we voor staan. In de naam zitten begrippen als gigant,  briljant, helder en sterk. En dat past goed bij de positieve manier waarop wij naar onze leerlingen en hun mogelijkheden kijken.

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

Missie/Visie

Wij zijn een school waar onderwijs en zorg geïntegreerd worden aangeboden aan alle leerlingen met gedrags-, ontwikkel-, en/of psychiatrische problematiek binnen het samenwerkingsverband.

Schoolklimaat

Binnen onze school ligt de nadruk op veiligheid, structuur en kleinschaligheid. Onze school heeft een veilig pedagogisch klimaat. We hebben klassen van gemiddeld twaalf leerlingen, met veel structuur en voldoende ruimte voor de leerlingen om zich positief te ontwikkelen. Binnen het Briant College behandelen we leerlingen, ouders, collega’s en gasten met respect.​​​​
​​​​

de school

:

Help (nieuw venster)