Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 • De Onderwijsspecialisten heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
Deze heeft in een aantal bovenschoolse aangelegenheden instemmings- of adviesrecht over het beleid van de school. In de gmr heeft ook een aantal ouders zitting. Deze ouders vormen de oudergeleding van de gmr. Het secretariaat van de gmr is voor vragen of aanmelding te bereiken: gmrcluster4@deonderwijsspecialisten.nl

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)