Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

MR-platform

 • Hier vindt u de notulen van de MR-vergaderingen die openbaar gemaakt zijn ter inzage en bedoelt zijn voor alle bij de school betrokkenen.

Hieronder de notulen die zijn opgemaakt bij de vergaderingen van de MR van het Briant College. Mochten er vragen over zijn of onjuistheden in staan kunt u contact opnemen via mr@briantcollege.nl.

(uit de WMS)

Artikel 7. Algemene taken medezeggenschapsraad
3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen en de eventuele raden, bedoeld in artikel 20, in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren.

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)