Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling MR

 • Zoals u weet heeft onze school een medezeggenschapsraad. De MR bestaat op dit moment uit vier enthousiaste leden: twee ouderleden (OMR) en vier personeelsleden (PMR).

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)