Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vergaderingen

 • De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. We stellen het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt via een e-mail of door dit door te geven aan een MR-lid.
Ongeveer zeven keer per jaar vindt een MR-vergadering plaats. De directeur woont op verzoek een deel van de vergaderingen bij. In deze bijeenkomsten heeft u als ouder de gelegenheid mee te denken en in te stemmen of advies te geven over zaken die het Briantcollege op locaties Bethaniënstraat en Bakenbergseweg aangaan.
 
Zoals bijvoorbeeld:
- ontwikkelingen in het beleid van de school;
- de inhoud van de schoolgids;
- de formatie van leerkrachten en de begroting;
- de vakantieregeling en planning van studiedagen van leerkrachten.
 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar maakt de MR een planning van de onderwerpen die op de MR-agenda komen te staan. Sommige onderwerpen, zoals de formatie en de schoolgids zijn wettelijk verplicht maar daarnaast kan de MR zelf ook onderwerpen aan de orde stellen. Door de publicatie van de notulen op de website wordt verslag gedaan van deze vergaderingen.
 
Voor de data van de vergaderingen van de MR verwijzen we naar de agenda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)