Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Klachtenregeling

 • Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in de school.
In de meeste gevallen is dit op te lossen door in gesprek te gaan met de leraar of mentor. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende uitkomst, dan volgt een gesprek met de schooldirecteur. Als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De (externe) vertrouwenspersoon kan u hierin ondersteunen.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)