Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersonen

 • Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Mocht u of uw zoon of dochter toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersoon op school is Hugo van Dam. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur.

Interne vertrouwenspersoon

Hugo van Dam
T 026 - 384 03 00
 
Als u een interne contactpersoon nodig hebt, kan het voor de hand liggen om de interne contactpersoon van de locatie te benaderen. Ook staat het u vrij om rechtstreeks met de externe vertrouwenspersoon van de school contact op te nemen.

Externe contactpersoon

Het kan voorkomen dat u advies krijgt om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van de school.

Chiene Hulst

M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 

Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld. De landelijk vertrouwensinspecteur is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)​​​

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)