Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Verzekeringen

Verzekering door school

Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing tijdens:
 • het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd.
 • de gymlessen onder gediplomeerd toezicht.
 • excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Eventuele schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing eigendommen van de leerlingen en of ouders. Als een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt of instructies van personeelsleden niet opvolgt, zijn de leerling en/of ouders verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schade

Wanneer een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.

Kleine kostbaarheden

Leerlingen moeten hun fiets in de stallingen op slot zetten. Ook is het verstandig om geen waardevolle spullen, zoals geld en mobiele telefoons, achter te laten in bijvoorbeeld jaszakken, garderobes en kleedkamers. Leerlingen kunnen hun jassen en kleine voorwerpen in kluisjes opbergen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vernieling ervan.

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de de Participatiewet ingegaan. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs aan en de uitstroom van uw zoon of dochter, informeren we u hierover.

Sponsorbeleid

De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Bedrijfskleding

Als uw zoon of dochter start met een leerrichting is bedrijfskleding verplicht. Leerlingen krijgen voor het begin van het schooljaar een brief met een lijst met materialen die ze nodig hebben voor hun leerrichting. Als er sprake is van financiële problemen waardoor u de spullen niet kunt aanschaffen, kunt u dit via de gemeente en de Stichting Leergelden regelen.​

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)