Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commissie van Begeleiding

 • Elke locatie heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvdB), waarin de teamleider, een gedragswetenschapper, een schoolmaatschappelijk werker en een zorgcoördinator zitting hebben.
De CvdB waarborgt dat leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen dat precies op hun individuele niveau is afgestemd. De commissie adviseert over plaatsing en begeleiding van de leerling, vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch, sociaal en medisch oogpunt. Onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de CvdB wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Als een leerling zich anders ontwikkelt dan verwacht, onderzoekt de commissie welke extra zorg of activiteiten er nodig zijn. Als uw zoon of dochter extra begeleiding krijgt, laat de specialist u weten wanneer we hiermee starten. Met vragen kunt u altijd bij de specialist terecht. De commissie komt eens per twee weken bij elkaar.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)