Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

 • Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelingsperspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.

Nederlands en rekenen​

De overheid wil prestaties van leerlingen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen verbeteren. Daarom heeft ze hiervoor zogenaamde referentieniveaus vastgesteld. Voor alle onderwijssoorten is duidelijk omschreven welke basiskennis en basisvaardigheden een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet hebben en beheersen.
Als school kunnen we met deze referentieniveaus de vorderingen van onze leerlingen volgen.
 
En ook voor u is het helder wat uw zoon/dochter geleerd moet hebben.
 • Voor het vmbo, en mbo 1, 2 en 3 geldt niveau 2F
 • ​Voor havo, vwo en mbo 4 niveau 3F

Toetsen en referentieniveaus

We toetsen de voortgang van uw zoon of dochter regelmatig. Dit doen we met toetsen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs. Deze toetsen zijn geschikt om de prestaties van de leerlingen op kernvaardighed en te meten vanaf de brugklas tot en met de derde klas. De resultaten vergelijken we met de landelijke normen. Zo krijgen we inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en zien we wat de sterke en zwakke punten zijn van uw zoon of dochter. De kernvaardigheden zijn: Nederlands leesvaardigheid en woordenschat, taalverzorging, Engels leesvaardigheid en woordenschat en rekenen/wiskunde.​
 
Bovendien heeft de overheid voor alle onderwijssoorten duidelijk omschreven welke basiskennis en -vaardigheden een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet beheersen. Wij volgen met deze referentieniveaus
de vorderingen van onze leerlingen. Met de referentieniveaus is het ook voor u helder wat uw zoon of dochter geleerd moet hebben. Voor het vmbo en mbo 1, 2 en 3 geldt niveau 2F. Voor havo, vwo en mbo 4 geldt niveau 3F.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)