Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectiefplan

​Instroom en intake

In het kader van passend onderwijs hebben alle leerlingen vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband, om onderwijs te kunnen volgen op het Briant College.

Startverslag

Voordat een leerling op school start, wordt een startverslag gemaakt. Dit startverslag wordt besproken met de leerling, zijn ouders en de mentor.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)