Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend onderwijs

 • Per 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt.

Passend onderwijs is een wet die ervoor zorgt dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

De Ondersteuningsplanraad

Een belangrijk en nieuw orgaan voor het Samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit orgaan vervult de medezeggenschapsrol voor het samenwerkingsverband. De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders/leerlingen van onze scholen. 
 
Namens de Onderwijsspecialisten hebben Mevrouw Reehorst en Meneer Bomer zitting in de Ondersteuningsplanraad van dit Samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen het "oude cluster 4". Beiden hebben ook een plek in onze MR.
 
Op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 25.06 vindt u meer informatie.
 
Voor meer overige en actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl
 
Eerder verscheen al:

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)