Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Examen en PTA's

 • De leerlingen op het Briant College halen een vmbo-diploma op niveau basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte– of theoretische leerweg. De doorstroommogelijkheden naar het ROC zijn ook met de nieuwe programma’s goed gewaarborgd.
Het diplomacijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer(SE) en het centraal examencijfer (CE).
In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen, praktische opdrachten (meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee.
Deze staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De PTA’s van de verschillende vakken staan beschreven bij de verschillende onderdelen.

Het schoolexamencijfer wordt tijdens het derde en vierde leerjaar opgebouwd. Alle toetsen en opdrachten wegen mee voor het schoolexamencijfer. Dit geldt zowel voor de algemene vakken als voor de praktijkvakken. De wijze waarop het schoolexamencijfer wordt opgebouwd, staat vermeld in het examenreglement.
Ook de wijze waarop toetsen/examens worden afgenomen en de regelgeving kunt u vinden in het examenreglement en de daarbij behorende protocollen.
Al deze documenten kunt u hieronder op deze pagina vinden.


Examenreglement + alle protocollen
  
PTA boekje basis, kader en TL 2017-2019
PTA boekje basis, kader en TL 2018-2020

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)