Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Briant College
  Bethaniënstraat 250
  6826 TJ Arnhem
  T 026 - 384 03 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • Er is een aantal momenten vastgelegd waarop we contact met ouders hebben.

Kennismaking met school

We starten ieder schooljaar met kennismakingsgesprekken. Daarnaast zijn er ouderavonden en rapportavonden. Over deze data informeren we u nog via de nieuwsbrief en e-mail. Deze middelen gebruiken we onder meer voor de informatievoorziening naar ouders. Natuurlijk kunt u ook zelf altijd contact opnemen met de school.

Contact met de mentor

De mentor is de contactpersoon voor alle dagelijkse zaken. Hij onderhoudt contact, informeert bij ziekte en laat regelmatig weten hoe het met de leerling gaat. Bij de mentor kunt u terecht voor alle informatie en advies. Ook kan de mentor doorverwijzen naar de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts of gedragsdeskundige.
​​​

Ouders

:

Help (nieuw venster)