Agenda medezeggenschapsraad (MR)

Op dit moment is er geen actuele agenda beschikbaar. Deze vindt u circa één week voor de vergadering op deze pagina.

De eerstvolgende vergadering is op maandag 30 september 2019, 14:45 - 16:15 uur. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum opgeven door een bericht te sturen aan de medezeggenschapsraad via het emailadres: mr@briantcollege.nl