MR-data schooljaar 2020-2021

Hierbij treft u de data van onze MR-vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u dit uiterlijk één week voor de datum per mail aan ons door te geven. E-mailadres: mr@briantcollege.nl

 

 

Data MR-vergadering 2020-2021