Stages

Stage lopen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijsprogramma van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen leren in de praktijk en worden voorbereid op een toekomstige arbeidsplek. Bovendien werkt de leerling aan zijn eigen competentieprofiel. In principe gaat iedere leerling in het derde en vierde leerjaar op stage. Dit kan in de vorm van een blokstage (aantal weken achter elkaar) of een lintstage (een of twee dagen per week gedurende een langere periode).

De leerling regelt zelf een stageplek in overleg met de stagecoördinator. Wij bieden ondersteuning tijdens de stage. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting aan de werkgever of het coachen van de leerling op de stageplek. De leerling houdt zelf in een logboek zijn werkzaamheden bij en de stagebegeleider tekent ze af.

Tijdens de stageperiode hebben we regelmatig contact met het stagebedrijf en zijn er verschillende evaluatiemomenten. Tijdens deze momenten worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de stagecoördinator:

Peter Vlasveld  p.vlasveld@briantcollege.nl​