Welkom op het Briant College!

De ontwikkelingen in de maatschappij hebben de afgelopen jaren een grote invloed gehad op jongeren, maar ook op de wendbaarheid van onze school. Wij vinden het onze taak als onderwijspartner om blijvend op zoek te gaan naar passende antwoorden. Dit doen we door te anticiperen op de veranderingen in de maatschappij én door te anticiperen op de behoeften van onze doelgroepen. Onze inzet is dan ook dat iedere jongere recht heeft op gelijke kansen in de maatschappij. Jongeren hebben een duidelijke behoefte aan:

  • Regisseur worden van hun eigen leerproces én leven.
  • Het ontdekken van nieuwe werelden; aanboren van talenten en passie.
  • Een volwaardige plek in de maatschappij

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 gaan we de eerste stappen zetten om ons onderwijs te vernieuwen om vervolgens in de jaren erna uit te groeien tot een toekomstbestendige netwerkschool. Een school gericht op Gepersonaliseerd Leren waarin we uw zoon of dochter ‘Anders gaan vasthouden’ en waarin hun behoefte centraal staat. Door deze manier van werken kunnen zij voor zichzelf de juiste keuzes maken voor hun toekomst én leven. Met deze film geven wij uw een impressie waar wij naar toe willen en wat onze visie is!

Houdt verder ons You Tube kanaal in de gaten hier posten we met regelmaat leuke en informatieve zaken! 

YouTube Briant College