Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs?

Het Briant College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden onderwijs voor:

  • Jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege gedrags-, ontwikkelings-en/of psychiatrische problematiek.
  • Vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters vanuit de wijkproblematiek

Voorbereid op zelfstandigheid

Het is onze opdracht om leerlingen te ondersteunen in hun toekomstige deelname aan de maatschappij en in de weg daarnaartoe. Onze leerlingpopulatie, maar ook de verdichting van de problematiek en nieuwe doelgroepen, vraagt van ons om te ontwikkelen in de richting van gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen moeten (mede)regisseur worden van hun eigen ontwikkeling en toekomst. Docenten monitoren en begeleiden dat proces. Ook de komende jaren zal dit van het Briant College de nodige flexibiliteit vragen. Daarbij laten wij ons leiden door te ‘doen wat werkt’.

Talent ontwikkelen

In ons nieuwe onderwijssysteem staan talenten en passie voorop. Vanuit talenten en passie gaan we op zoek naar het passende uitstroomprofiel. Onze school is van mening als je het talent ontdekt, de intrinsieke motivatie van de leerling vanzelf wordt aangewakkerd. Dit alles komt ten goede aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerling.