Voor wie is ons voortgezet speciaal onderwijs?

Het Briant College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die extraondersteuning nodig hebben vanwege gedrags-, ontwikkelings- of psychiatrische problematiek.

Naast havo-onderwijs bieden we vmbo-onderwijs; basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen.

Voorbereid op zelfstandigheid

Het is onze opdracht om leerlingen te ondersteunen in hun toekomstige deelname aan de maatschappij en in de weg daar naar toe. Onze leerlingpopulatie, maar ook de verdichting van de problematiek en nieuwe doelgroepen (zoals bijvoorbeeld jongeren met een strafblad), vraagt van ons om te ontwikkelen in de richting van gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen moeten (mede)regisseur worden van hun eigen ontwikkeling en toekomst. Docenten monitoren en begeleiden dat proces. Ook de komende jaren zal dit van het Briant College de nodige flexibiliteit vragen. Daarbij laten wij ons leiden door te ‘doen wat werkt’.

Talent ontwikkelen

Wij bekijken goed welke ondersteuning elke individuele leerling nodig heeft. Wat belemmert het kind bij het leren en bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling? Wat kan hij juist al wel goed en waar ligt zijn talent? We kijken altijd positief naar de leerling en zijn mogelijkheden, en baseren daarop onze begeleiding. Onmisbaar daarbij is een goede samenwerking tussen de leerling en zijn docent of begeleider. Ook afstemming tussen leerling, ouders en de school vinden we heel belangrijk. We hebben elkaar nodig om er een succes van te maken!

Veilig en kleinschalig

Het Briant College school is veilig, gestructureerd en kleinschalig. Onze klassen tellen gemiddeld twaalf leerlingen. Er is tegelijk structuur én voldoende ruimte voor de leerlingen om zich te ontwikkelen. We behandelen leerlingen, ouders, collega’s en gasten met respect.