Speciale arrangementen

Octopusklas

Deze klas is gericht op leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen binnen een klas bij het Briant College. De Octopusklas is kleinschalig en iedere leerling heeft een individueel handelingsplan. Er wordt vooral gefocust op studievaardigheden en sociale vaardigheden.

ACT

De samenleving verandert continu. Er is een steeds groter verschil tussen jongeren die hun weg weten te vinden en jongeren die uit het systeem vallen in het Nederlandse onderwijs. Omdat ze nu te weinig kansen of te weinig uitdaging krijgen om hun talenten te ontplooien. Voor die groep is fundamenteel ander onderwijs en begeleiding nodig: dat is onze overtuiging. Er zijn veel mensen en organisaties die zich hiervoor willen inzetten. Die durven los te laten en ook niet alle antwoorden paraat hebben over hoe het onderwijs het beste op een snel veranderende samenleving aansluit en hoe alle leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Mensen die dit gezamenlijk willen oppakken en niet willen opgeven tot we die antwoorden gevonden hebben. Met die mensen, van ondernemers tot docenten, ouders tot hun kinderen zelf, bouwen we aan Academy for Community and Talend (ACT).

ACT is een zelfvoorzienend, open innovatie lab, waarin leren en onderzoek hand in hand gaan. In ACT komen studenten (Briant College, RijnIJssel Mbo, HAN hbo), docenten, coaches, ondernemers en onderzoekers bij elkaar. Door te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de persoonlijke leerbehoefte van de student in relatie tot zijn/haar omgeving onderzoeken we hoe onderwijs beter kan aansluiten bij een groep jonge mensen voor wie het huidige systeem niet passend is. Dat doen we met positieve doelstellingen en in partnerschap met bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. We bieden jongeren gepersonaliseerde, flexibele leerroutes die aansluiten bij hun kwaliteiten en hun ambities. We durven te experimenteren maar garanderen kwaliteit door samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het ministerie van OCW. Kortom: een open innovatielab met onderwijs in nieuwe vormen waarbij we uit gaan van de leerling zelf. Dat werkt op het snijvlak van school, werk en samenleving.

ACT is een éénjarig, zelfvoorzienend innovatielab waarin leren en onderzoeken hand in hand gaat. Het kan ingezet worden voor leerlingen van het Briant College, maar ook voor leerlingen uit het mbo en hbo. Er wordt gekozen voor een aanpak die aansluit bij de persoonlijke leerbehoefte van de student. Er worden gepersonaliseerde, flexibele leerroutes geboden.