Speciale arrangementen

Octopusklas

Deze klas is gericht op leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen binnen een klas bij het Briant College. De Octopusklas is kleinschalig en iedere leerling heeft een individueel handelingsplan. Er wordt vooral gefocust op studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Community Class

Aan (toekomstige) werknemers worden eisen gesteld op het gebied van sociale, communicatieve of digitale vaardigheden. De flexibilisering van de arbeidsmarkt doet een beroep op het leervermogen van iemand die zich constant aan nieuwe ontwikkelingen moet kunnen aanpassen. Dat vraagt om een continue investering in een loopbaan en om gerichte ondersteuning waar nodig. Onderzoeken benoemen veel bekende succesfactoren, zoals goede begeleiding door een werkcoach en persoonlijke aandacht, ook voor de thuissituatie. Beginnend vanuit de mens, creëer daar de functie omheen en zorg je voor goede samenwerking tussen de betrokken professionals en opleiders.

Voor het Briant College is deze werkwijze niet nieuw. Sterker nog: wij hebben dit jarenlang succesvol laten zien in het beroepsonderwijs. Deze aanpak zit in ons DNA. We weten dat ontwikkeling het meest succesvol is in een heterogene werk- en leer-community. Een hybride omgeving die zich constant verder ontplooit door ervaring en waar de doelgroep, werkgevers, begeleiding, onderwijs, maatschappelijke instanties en bedrijven die handelen met sociaal oogmerk elkaar vinden. In deze community helpen we mensen hun passie en talent te ontdekken, waardoor er een intrinsieke motivatie wordt aangewakkerd. Hierdoor ontwikkelen de jongeren zich en stomen we ze klaar voor een duurzame plek in het arbeidsproces of in het vervolgonderwijs.

Doel
Het doel en de basis van de Community Class (CC) is om drie kenmerken van de doelgroep gelijktijdig aan te pakken binnen een zingevende omgeving die een actieve verbinding staat met de andere leefgebieden van de jongeren. Daarnaast levert de CC een bijdrage aan de leer- en leefomgeving van de deelnemers, de wijk en de school. Op deze wijze zorgt de CC enerzijds voor het oplossen van het acute probleem rondom het thuiszitten van jongeren en creëert het tevens een basis voor preventie van VSV en aanverwante problematiek.

Traject
In een CC zitten 10-15 jongeren die zijn of dreigen uit te vallen in v(s)0 of mbo. We richten hierbij op de leeftijd tussen de 15-23 jaar. Het doel is om de jongeren op te leiden tot community builder (CB), gekoppeld aan het behalen van een startkwalificatie. De duur van een CC klas kan verschillen:

  • Eén jaar, gekoppeld aan een versneld traject MBO-2 breed
  • Twee jaar, gekoppeld aan een normaal traject MBO-2 breed of
  • Drie jaar, gekoppeld aan een verlengd traject MBO-2 breed.

Er bestaat ook een tussentijdse mogelijkheid om af te studeren, omdat er binnen het MBO geen centrale examens zijn die maar een keer per jaar worden afgenomen. Hierdoor is het ook mogelijk om beter aan te sluiten op een mogelijke vervolgopleiding en/of werkomgeving.

De klas wordt ingericht als een hybride leeromgeving en opgezet in samenwerking met het netwerk in de wijk. De groep zet met elkaar projecten op binnen de school en in de wijk die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en bevorderen van sociale cohesie. Iedere jongere heeft in deze projecten steeds een duidelijke taak met verantwoordelijkheden welke gekoppeld zijn aan de (leer)doelen uit het individuele trajectplan. Verder hebben de jongeren in opleiding, op basis van een trajectplan, een individueel traject gericht op persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling. In dit individuele trajectplan wordt het netwerk rondom de jongere ingezet, versterkt of opgebouwd, wat tevens ook een vangnet is voor de jongere. Op deze wijze leggen we een duurzame basis voor groei en ontwikkelen en voorkomen we dat de jongeren struikelt en hierdoor uitvalt.

Via een digitaal portfolio wordt voldaan aan alle beroeps specifieke en generieke exameneisen van MBO-2 Breed. Wanneer het portfolio volledig is, wordt het voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken Mbo-opleiding. Deze aanpak van begeleiding is gebaseerd op de door Hanno Ambaum ontwikkelde REACH-aanpak.