Examen en PTA's

Het diplomacijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE). In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen, praktische opdrachten (meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee. Deze staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De PTA’s van de verschillende vakken staan beschreven bij de verschillende onderdelen.

Het schoolexamencijfer wordt tijdens het derde en vierde leerjaar opgebouwd. Alle toetsen en opdrachten wegen mee voor het schoolexamencijfer. Dit geldt zowel voor de algemene vakken als voor de praktijkvakken. De wijze waarop het schoolexamencijfer wordt opgebouwd, staat vermeld in het examenreglement. Ook de wijze waarop toetsen/examens worden afgenomen en de regelgeving kunt u vinden in het examenreglement en de daarbij behorende protocollen. Al deze documenten kunt u hieronder op deze pagina vinden.