Wie zijn wij

Het Briant College biedt de opleidingen vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg met uitstroomprofiel vervolgonderwijs; vmbo en mbo (in progress). In ons onderwijs streven we zoveel mogelijk dezelfde doelen na als het regulier onderwijs. Binnen onze school ligt de nadruk op veiligheid, structuur en kleinschaligheid. Een veilig pedagogisch klimaat en veel structuur, bieden onze leerlingen ruimte om zich positief te ontwikkelen. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen en behandelen leerlingen, ouders, collega’s en gasten met respect.

Naast een vast curriculum hebben wij afgelopen jaren veel nieuwe zaken ontwikkeld om meer tegemoet te komen aan de behoefte van onze doelgroep. Voorbeelden zijn: huiswerkbegeleiding, aanwezigheid van een jongerencoach, octopusklassen en één community class. Daarnaast zijn er diverse succesvolle projecten en ondersteuningsprogramma’s ingezet om in te spelen op de sterk uiteenlopende behoeften op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

De weg naar een nieuw onderwijssysteem 'Briant College 2.0'

Het Briant College vindt het haar taak om als onderwijspartner op zoek te blijven gaan naar passende antwoorden. Wij willen anticiperen op de veranderingen in de maatschappij en de behoeften van de doelgroep. De ontwikkelingen in de maatschappij hebben afgelopen jaren een grote invloed gehad op onze leerlingen, maar ook op de wendbaarheid van onze school.

Alle inzet van Briant College is gericht op het feit dat iedere jongere recht heeft op gelijke kansen in de maatschappij. Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met onze nieuwe, eigentijdse- en toekomstbestendige netwerkorganisatie. Hierin gaan we de leerling ‘Anders vasthouden’. Er ligt een duidelijke behoefte bij de doelgroep waar we op in willen spelen. In onze samenleving verlangen de jongeren naar:

  • Regisseur worden van je eigen leerproces én leven.
  • Het ontdekken van nieuwe werelden; aanboren van talent en passie.
  • Een volwaardige plek en acceptatie in de maatschappij.

In ons nieuwe onderwijssysteem geven we de leerlingen regisseurschap en verantwoording over hun eigen ontwikkeling en persoonlijke doelen. Maar ook door hun passie en talenten centraal te stellen en van hieruit te kijken welk uitstroomprofiel het beste past. Dit maakt dat het noodzakelijk is dat we ons onderwijssysteem anders inrichten en er in de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen worden doorgevoerd. Alleen zo kan onze school aansluiten bij de wensen en behoefte van alle jongeren. Een netwerkschool gericht op gepersonaliseerd leren!

 

Schoolnaam

Briant laat zien waar we voor staan. In de naam zitten begrippen als gigant, briljant, helder en sterk. En dat past goed bij de positieve manier waarop wij naar onze leerlingen en hun mogelijkheden kijken. Wist je dat de naam Briant is gekozen door onze leerlingen?

Algemene grondslag

We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

  

Missie/Visie

“De leerling wordt uitgedaagd om stap voor stap de verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) te nemen voor zijn talentenontwikkeling en het leren van vaardigheden voor zijn leven, zodat hij goed voorbereid is op een volwaardige plek in de maatschappij. Wij coachen iedere leerling in zijn eigen traject bij het behalen van zijn persoonlijke doelen.”