We kijken altijd positief naar de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Daarop baseren we onze begeleiding.

Lestijden en vakanties Werken bij Agenda

We kijken altijd positief naar de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Daarop baseren we onze begeleiding.

Lestijden en vakanties Werken bij Agenda

Wat onze school speciaal maakt

We zijn een eigentijdse netwerkorganisatie in het onderwijs die jongeren van 12 tot 18 jaar met specifieke ondersteuningsbehoeften vanwege gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problematiek in staat stelt om een diploma te behalen en uit te stromen richting een vervolgopleiding. We bereiden onze leerling voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Binnen onze school kijken we op een positieve manier naar onze leerlingen én naar hun mogelijkheden. Naast het reguliere lesprogramma, is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en studievaardigheden van onze leerlingen. Daarbij blijven wij ons ontwikkelen om mee te kunnen bewegen in de wensen van onze leerlingen. Om optimaal aan te kunnen sluiten op de persoonlijke doelen, ambities en capaciteiten van de individuele leerling staat gepersonaliseerd leren al enkele jaren centraal. Alle leerlingen hebben de behoefte om tot optimale zelfontplooiing te komen.

Uitgangspunten

Maatwerk, talenten, eigen doelen, maatschappij, beweging, motivatie, eigenaarschap en bedienen.

Uitgangspunten

Onze missie | visie

Onze missie | visie