Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 28 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 915 onderwijsuren per jaar volgen. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

De kennismakingsdagen zijn op maandag 28 en dinsdag 29 augustus 2023.

Schoolvakanties 2023-2024

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
10 t/m 18 februari
Goede Vrijdag en Pasen
29 maart t/m 1 april
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
27 april t/m 10 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
6 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

Donderdag 28 september 2023
Dinsdag 7 november 2023
Dinsdag 12 december 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Donderdag 29 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Donderdag 25 april 2024
Vrijdag 26 april 2024
Vrijdag 5 juli 2024

Leerlingen zijn op de studiedagen vrij. 

Lestijden

1e les
08.30 - 09.00 uur
2e les
09.00 - 09.45 uur
3e les
09.45 - 10.30 uur
Pauze
4e les
10.45 - 11.30 uur
5e les
11.30 - 12.15 uur
Pauze
6e les
12.30 - 13.15 uur
7e les
13.15 - 14.00 uur
8e les
14.00 - 14.50 uur