Protocollen

Hieronder vind je ons medicijnprotocol en antipest protocol

 

Medicijnprotocol

Soms hebben leerlingen pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen. Daarnaast ontvangt de mentor/vakdocent regelmatig een verzoek van u als ouder om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Het uitvoeren van deze medische handelingen brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het Briant College accepteert met het uitvoeren van deze handelingen een aantal verantwoordelijkheden en het is belangrijk dat wij in deze situaties goed handelen volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol. In deze regels vertellen wij u én onze medewerkers hoe wij in deze situaties handelen, wie hiervoor verantwoordelijk is en geven wij handvatten.

Lees ons medicijnprotocol

Antipest protocol

Met een anti-pestprotocol laten wij leerlingen, ouders en onze medewerkers zien dat wij pesten serieus nemen en wordt aangepakt. Om deze reden is het van belang dat dit anti-pestprotocol bij iedereen, alsook bij ouders/leerlingen bekend is en wordt gehanteerd in pestsituaties.

Lees ons antipest protocol