Werken bij

Op het Briant College bieden we met zo'n 50 collega’s voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar. Dit doen we op het niveau van het vmbo, basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg en havo (leerjaar 1, 2 en 3). Op onze school krijgen ze de extra ondersteuning die zij nodig hebben om hun capaciteiten tot bloei te laten komen. Naast het vakinhoudelijke onderwijsaanbod besteden we aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden en competenties. Bovendien zetten we een cultuur neer die is gebaseerd op wederzijds respect. 

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten bestaat uit 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We onderscheiden ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg. We werken aan totale kwaliteit in onderwijs en leeromgeving, en zijn doorlopend in dialoog met leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders. Zo leveren we samen een passend onderwijsaanbod.

Alle vacatures van De Onderwijsspecialisten