Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter/pupil. Hij/zij onderhoudt contact, informeert bij ziekte en laat regelmatig weten hoe het met de leerling gaat. Bij de mentor kunt u terecht voor alle informatie en advies. Ook kan de mentor doorverwijzen naar de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, gedragsdeskundige, jongerencoach en/of de schoolarts.