Agenda schooljaar 2021-2022

Hieronder treft u de agenda voor het schooljaar 2021-2022. Hierin staan de belangrijkste data voor u als ouder(s)/verzorger(s). Wel willen wij u erop attenderen dat het kan voorkomen dat data worden gewijzigd. Indien dit het geval is verneemt u dit via de mentor van uw zoon/dochter/pupil of via onze receptie.