Sport

Briant College werkt sinds enkele jaren met het landelijke programma Uniek Sporten.

Doel is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hun de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie hierover vindt u opĀ www.unieksporten.nl.

Doelstelling

Op het Briant College krijgen leerlingen een blokuur (90 minuten) bewegingsonderwijs per week.

De doelstelling voor deze lessen zijn:

  1. Leerlingen leren beweegproblemen op te lossen.
  2. Leerlingen handvatten en tools bieden zodat zij beter kunnen functioneren bij een sportvereniging, dan wel in de maatschappij.

Met beweegproblemen oplossen bedoelen we dat onze vakdocenten leerlingen technieken en tactieken aanleren om een spelactiviteit of beweging beter te laten verlopen (bijvoorbeeld: positiespel bij voetbal, leren verdedigen bij basketbal, of blijven hangen aan de trapezestok bij het steunzwaaien).

Met het bieden van handvatten en tools bedoelen we dat naast de techniek en tactiek van sport en spel activiteiten ook andere dingen aan bod komen zoals: leren samenwerken, leren omgaan met winst en verlies, angsten overwinnen, jezelf laten horen, voor jezelf opkomen, leren luisteren naar een ander, leren jezelf te presenteren, leren doorzetten, leren een teamprestatie te leveren. Door met deze onderwerpen aan de slag te gaan kunnen leerlingen gedrag leren waar ze bij een sportvereniging en/of in de maatschappij iets aan hebben.

Naast de gymlessen bieden we ook andere sportactiviteiten/-evenementen aan, te weten:

  • Een kennismakingsdag met sportieve onderdelen en elementen;
  • Een voetvolleytoernooi.
  • Een tafeltennistoernooi.
  • Een dartstoernooi.
  • Een voetbaltoernooi.
  • Een sportdag.
Sport & Bewegen gids 2020 - 2021