Projecten

PA-Sports

Het project 'Ik ben P.A.`leidt jongeren op tot Sport Professional Assistant. Na een succesvolle afronding van het project worden de Sport P.A.'s ingezet in sporttoernooien en evenementen om sportieve activiteiten te organiseren. Naast het maatschappelijke doel leveren de Sport P.A.'s daarmee een belangrijke bijdrage aan het sportieve karakter van het Briant College.

Sport Professional Assistents, of Sport P.A.'s zijn jongeren tussen de 14 en 21 jaar, die hun sportieve en organisatorische talenten willen gebruiken om andere jongeren in en rond de school te betrekken bij sportieve activiteiten in de buurt. Tijdens het project volgen de jongeren 12 theoretische projectdagen en doen ze praktijkervaring op in de vorm van het mede organiseren van een sportief evenement. Na afronding van de cursus beschikken zij over alle handvatten om zelfstandig (sportieve) evenementen te organiseren in rond hun school. Met hun vrijwilligerswerk verbeteren de jongeren de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk waar ze wonen.

Doel van het project is om jongeren te enthousiasmeren om op vrijwillige basis sportactiviteiten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. Initiatiefnemer van het project is Stichting Onbeperkt Sportief. Voor de cursus zijn opleidingsmodules ontwikkeld die nauw aansluiten op de belevingswereld van de jongeren. Bovendien is het project voor iedereen toegankelijk doordat op een praktische en doelgerichte manier wordt gewerkt aan het versterken van ieders unieke sportieve en organisatorische talent. Zo kan op elk niveau gebruik worden gemaakt van het unieke talent van iedere jongere.

Voor meer informatie ga je naar de website van PA Sports.

Operation Talent 2.0

Op dit moment heeft het Briant College voor leerjaar 1 en 2 “Operation Talent” ontwikkeld. De bedoeling is dat de leerlingen er echt achter komen waar hun talenten liggen en waar ze zich in willen verdiepen (tijdens of na school). De leerling krijgen per periode verschillende activiteiten aangeboden waar ze uit mogen kiezen. De praktijk wijst uit dat vaak ad hoc activiteiten worden bedacht.

Het schooljaar wordt verdeeld in zes blokken (ongeveer vijf/zes weken per blok). De leerlingen krijgt een aanbod van zes hoofdactiviteiten:

  • Sport
  • Horeca
  • Multimedia/ICT
  • Beeldend
  • Muziek
  • Toneel/drama/dans

De doelstelling is dat de leerling gedurende het schooljaar met alle hoofdactiviteiten in aanraking komt. Per blok kunnen er keuzes worden gemaakt of worden ze door ons ingedeeld. Het aanbod van elke hoofdactiviteit is erop gericht de leerling zo breed mogelijk kennis te laten maken met de activiteit. De lessen zijn iedere vrijdag in één van de bovengenoemde zes domeinen.

Rots en Water

Bij het project Rots en Water is de doelstelling het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling kan alleen worden bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Zenboksen

Doel van deze training is dat de leerling zijn/haar eigen fysieke grenzen opzoekt en het lichaam
leert voelen. Op een positieve manier wordt er kennisgemaakt met agressie en boosheid en het
vuur wat een leerling drijft. Hierdoor leren zij beter hun eigen grenzen aan te geven, maar ook
hoe ze kunnen omgaan met de grenzen van anderen. Door het toepassen van Zenboksen
ontstaat er een balans tussen lichaam en geest.

De les duurt in totaal 45 minuten, waarbij we starten met een warming up. Tijdens deze
warming-up wordt op speelse manier de boks technieken toegepast. Daarna volgt een blok
kickboksen op de pads. Pads zijn stootkussens die door een partner worden opgehouden en
waarop diverse stoot en traptechnieken kunnen worden beoefend. Ook het ophouden van de pads
is een fysiek zware oefening.

In de lessen werken wij met tweetallen waarbij beide partners zowel de technieken uitvoeren, als
de pads ophouden. Tijdens elke les wordt er 15 minuten intensief gekickbokst en 15 minuten de
pads opgehouden. Naast de pads werkt het Briant College ook met trap en stootkussens.
Na 45 minuten boksen wordt een half uur yin yoga beoefent. In tegenstelling tot andere vormen
van yoga waarbij vooral het spierweefsel wordt aangesproken, gaat het bij yin yoga om het
beïnvloeden van het bindweefsel door langer in één houding te blijven (twee tot vijf minuten).
Yin is de ontspannen manier om het bindweefsel maximaal te belasten. De yin-houdingen zijn
vooral bedoeld om het bindweefsel rond de heupen, knieën, enkels, bekken en wervelkolom te
beïnvloeden.

De Zenboks-lessen zijn geschikt voor iedereen. Ook voor de beginnende, als gevorderde sporters.
Kortom: iedere leerling kan op zijn eigen tempo meedoen!