Ons team

De heer H. Hentenaar, directeur

 

Commissie van de Begeleiding (CvdB)

De heer A. Slomp, voorzitter College van de begeleiding/teamcoördinator

Mevrouw K. Hamstra, zorgcoördinator bovenbouw

Mevrouw M. van Meerten, zorgcoördinator onderbouw

Mevrouw L. Monsma, gedragswetenschapper bovenbouw

Mevrouw M. Wasman, gedragswetenschapper onderbouw

Mevrouw K. Roozemaal, schoolmaatschappelijk werker

 

Mentoren

Mevrouw M. Schipper, 1BB

Mevrouw N. Veldhuis, 1 KGT/havo

Mevrouw J. Gerrits, 2A BB

De heer J. Metzelaar, 2B BB

Mevrouw C. Ruysink/mevrouw A.Reijmer, 2 en 3 havo

De heer R. van Harskamp, BWI 3A

De heer H. van Dam/mevrouw T. Benedick, BWI-HBR 4

Mevrouw A. van Dulmen/de heer P. Vlasveld, HBR 3A

Mevrouw M. Koster, HBR 3B

Mevrouw A. Janssen HBR, 3C

De heer D. Leeflang/de heer M. Evertse, OCTO A

De heer R. de Vries, OCTO B

Mevrouw T. Acis, TL 3A

Mevrouw M. van Dam-van der Zwan, TL4

 

ACT

De heer R. Heijnen

 

Vertrouwenspersoon 

Intern

Mevrouw K. Roozemaal

Telefoon (026) 384 03 00

k.roozemaal@briantcollege.nl

 

Extern

Mevrouw Chiene Hulst  

Telefoon (06) 45 43 42 66

chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

 

De heer Cor van Duinhoven

Telefoon (06) 11 35 52 80

corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

 

Medezeggenschapsraad

De heer D. Leeflang

Mevrouw C. Ruysink

Mevrouw K. Hamstra

De heer C. Roland

mr@briantcollege.nl

 

Examencommissie

De heer H. Hentenaar, voorzitter

Mevrouw M. van Dam – van der Zwan, secretaris

examencommissie@briantcollege.nl

 

Decaan

Mevrouw M. van Dam – van der Zwan

 

Jongerencoach

De heer C. Sakalli

c.sakalli@briantcollege.nl