DreamsCool

Creativiteit is je gedachten openzetten en nieuwe dingen uitproberen.

In DreamsCool zet het Briant College elke maand haar deur open voor nieuwe mensen en ideeën. Informele ontmoeting is het instrument om met leerlingen te werken aan hun verlangens en ambities. Om leren, op een dieper level, aan te raken. Om van moeten naar willen te komen. Ambities wakker te maken. Voor uitzichten en mogelijkheden te laten zien. Leren vindt plaats in de ontmoeting. In het gesprek met de ander kom je ook bij jezelf uit. Wanneer je mensen aan tafel uitnodigt met een verhaal, die bereid zijn iets van zichzelf te laten zien en te geven. Dan krijg je dat ook terug van leerlingen. Omgekeerd bieden onze leerlingen de buitenwereld inzicht, ideeën en advies. Ook daar zetten mensen hun gedachten open en proberen nieuwe dingen uit.

DreamsCool.pdf

In DreamsCool is iedereen gast aan tafel. We zijn een gezelschap buiten de normale orde. Buiten het normale systeem. Dat maakt dat leerlingen ook in staat zijn om zich anders te gedragen dan in een gewone schoolsetting. Ze kunnen andere kanten en talenten van zichzelf laten zien. Ze voelen zich speciaal en gezien omdat ze hierbij uitgenodigd worden. En ze willen er graag bij zijn. DreamsCool gaat over moeten willen. Je moet het willen zien!

Dat geldt ook voor docenten. Om DreamsCool te begrijpen moeten we het willen zien. Onze gedachten openzetten en uitproberen. Een andere rol innemen dan we anders in de les doen, omdat DreamsCool geen les is. We zijn docenten, want dat blijven we altijd, maar we zijn in eerste plaats ook mens. Met eigen dromen en verlangen en ambities. Met een geschiedenis en een verhaal. Die verhalen delen we aan tafel. In het gesprek en de ontmoeting met de ander kom je ook bij jezelf uit. Dat is soms even zoeken. Hoe dat werkt in een schoolse setting.

DreamsCool geeft de mogelijkheid om mensen buiten de school bij ons onderwijs te betrekken. Om ondernemers binnen de school te halen. Muzikanten, sporters en creatief talent. Om een beeld te geven over vervolgopleidingen. Soms ontstaan er in DreamsCool ideeën die we meenemen de klas in, in ons eigen onderwijs. Die dan van buiten het systeem deel uit gaan maken van het systeem. Op die manier kan DreamsCool ook een instrument voor onze onderwijsvernieuwing zijn. Dat hoeft niet. Maar het Briant College wil dat wel. En we zien ook veel mogelijkheden waarbij we ook altijd beseffen dat we niet alles tegelijk kunnen. En dat hoeft ook niet. En soms ook wel omdat de wereld erom vraagt. En belangrijker, omdat onze leerlingen er om vragen.

DreamsCool is voortgekomen uit verlangens en ideeën van leerlingen. Niet wat het Briant College belangrijk vindt als uitgangspunt, maar wat zij graag in hun onderwijs willen ervaren.