Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

Passend onderwijs is een wet die ervoor zorgt dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

De Ondersteuningsplanraad

Een belangrijk en nieuw orgaan voor het Samenwerkingsverband is de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit orgaan vervult de medezeggenschapsrol voor het samenwerkingsverband. De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders/leerlingen van onze scholen. 

Namens De Onderwijsspecialisten hebben mevrouw Reehorst en meneer Bomer zitting in de Ondersteuningsplanraad van dit Samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen het "oude cluster 4". Beiden hebben ook een plek in onze MR.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de OPR, het Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 25.06 en passend onderwijs in het algemeen.

Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 25.06 Informatie over passend onderwijs