Keuzevakken

In deze maatschappij is een mooie cijferlijst niet meer voldoende om ergens aangenomen te worden. Organisaties kijken, naast een diploma, ook steeds meer naar wat de leerling aan ervaring heeft opgedaan. Om deze reden gaan onze leerlingen vanaf het derde leerjaar aan de slag met keuzevakken. Werken aan een keuzevak is een ideale manier om een beroepskeuze nader te ontdekken en erachter te komen wat de leerling daadwerkelijk leuk vindt en kan!

Daarnaast zal deze leerperiode een onderdeel worden van het examen en de Loopbaanoriëntatie (LOB), wat een verplicht onderdeel is binnen het vmbo.

Een ander voordeel van keuzevakken is dat er binnen een bedrijf veel nieuwe technieken te leren zijn, maar ook dat onze leerlingen nieuwe mensen ontmoeten. En niet geheel onbelangrijk; hun eigen ontwikkeling. Door bezig te zijn met zijn/haar keuzevak waagt de leerling een sprong in het diepe en treden ze uit hun comfortzone. Misschien hebben ze nog nooit in een bedrijf gewerkt en wordt dit de eerste keer dat ze kennismaken met deze andere wereld. Mocht dit zo zijn, dan voelen ze zich in het begin misschien een beetje onzeker omdat ze nog niets weten. Maar juist hierom is het goed dat ze deze stap zetten. Naast dat ze er ongelofelijk veel van leren, bouwen ze ook juist veel zelfvertrouwen op! Door deze ervaring zijn ze veel meer voorbereid op de volgende stap of dat nu een vervolgopleiding is of dat ze gaan werken.

Boekje keuzevakken

Wat wordt er van onze leerling verwacht?

  • Vanaf het derde schooljaar wordt er aan een keuzevak gewerkt bij een leerbedrijf. In leerjaar 3 en 4 zijn dit in totaal vijf periodes.
  • De leerling maakt een keuze voor één van de keuzevakken. Deze keuzevakken kunt u terugvinden in het boekje ‘Keuzevakken’.
  • De leerlingen werken één dag in de week bij een leerbedrijf. Zoals het er nu uitziet wordt dit de woensdag. De definitieve dag hoort de leerling in de eerste schoolweek van zijn/haar mentor en/of schoolbegeleider.
  • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf waar hij/zij de opdrachten kan uitvoeren. Hierdoor kunnen ze zelf een leerbedrijf uitzoeken dat past bij hun interesse en wat ze leuk vinden.
  • Het leerbedrijf moet gevonden zijn voor de aanvang van het nieuw schooljaar.
  • De opdrachten van de keuzevakken worden verzorgd door de school in overleg met het leerbedrijf.
  • Tijdens de gehele leerperiode werkt de leerling aan de opdrachten die gesteld worden als eindtermen van het gekozen keuzevak. Uiteraard gaat dit in overleg met de werkbegeleider van het leerbedrijf en de schoolbegeleider op onze school.
  • Als de opdrachten van het keuzevak zijn afgerond vindt er een eindgesprek plaats met de leerling, de schoolbegeleider en de werkbegeleider. Hierna wordt het eindcijfer bepaald.
  • Binnen twee jaar moeten er vier keuzevakken zijn afgerond.

Tot slot: aan het einde van het schooljaar worden alle tweedejaars leerlingen door ons op de hoogte gebracht over de procedure van de keuzevakken. Daarbij krijgen ze voor de start van het  derde schooljaar alvast een kleine opdracht, namelijk het aangeven van een TOP 3.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in deze flyer en op nieuwvmbo.nl.

 

Heeft u vragen?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de schoolbegeleiders binnen onze school. Dit zijn: de heer A. Maalderink, de heer H. van Dam en de heer D. Leeflang. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 026 - 384 03 00.

Ook kunt u en/of de leerling zich wenden tot hun eigen mentor.